Följ oss på sociala medier!

Viltstrategin

Naturvårdsverket har nyligen presenterat en viltstrategi som ska skapa en bättre viltförvaltning i Sverige. Syftet har varit att väga samman alla intressen kring vilt. Strategin landar i fem olika punkter.

-Främja brukandet av vilt som resurs
-Förebygga skador och andra problem som viltet orsakar
-Skapa en tydlig och förutsägbar förvaltning
-Bygga viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap
-Samarbeta aktivt med andra länder.

Exakt vad detta kommer innebära rent praktiskt är ännu inte klart.
Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser