Följ oss på sociala medier!

Vilt orsakar mer skador på skogen än bränder

Skogsstyrelsens inventering i Norrland har visat att viltskador på tall är stora och dessutom ökar. I en del områden är skadorna större än den varit någon gång. Tillsammans med tidigare mätningar som gjorts i Svealand och Götaland, visar att det finns stora skador över hela landet, enligt Christer Kalén, som är viltspecialist på Skogsstyrelsen.

– Om man jämför med bränderna som har drabbat många markägare i år så är det arealmässigt en mycket mindre del än den stora areal som drabbas av älgskador varje år. Inventeringen av viltskador på tall i Norrland visar på rekordstora skador i en del områden. I ett område i Jämtland har varannan tall skadats under det senaste året.

Tidigare i somras presenterade Skogsstyrelsen rapporter för resten av Sverige så nu har ungefär hälften av Sveriges nästan 150 älgförvaltningsområden gåtts igenom. Bara två av dessa områden i hela Sverige har skador, som Skogsstyrelsen menar är godtagbara, säger Christer Kalén.

– Skogsstyrelsen är väldigt bekymrad över att det ser ut så här i skogen och det genererar stora kostnader för markägarna. Det ärr svårt att bedriva skogsbruk när man har en skadesituation som är alldeles för hög år efter år.Exakta kostnader för viltskadorna finns inte men uppskattningsvis handlar det om flera hundra miljoner kronor varje år som skogsägarna förlorar.

Att viltskadorna är så stora i år beror bland annat på den snörika vintern men enligt Christer Kalén på Skogsstyrelsen finns det också för många hjortdjur i förhållande till hur mycket foder det finns. Därför vill han se att avskjutningen av framför allt älg ökar. – I vissa områden kan man säkert behöva sänka älgstammen med cirka 20 procent. Man får börja med det helt enkelt och se vad det ger för effekter, säger Christer Kalén.

Källa: Sveriges radio

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

jaktkit

hundkarra

Ultracom

Forswards

Woodsm

Honda

Albecom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler