Följ oss på sociala medier!

Vargen i Norrbotten är genetiskt viktig

Analysresultaten från Länsstyrelsens DNA-prov på den varg som uppehåller sig öster om Arvidsjaur visar att det är en genetiskt viktigt varghane. Vargen har finskt-ryskt ursprung och bär på viktiga gener för den skandinaviska vargstammen, förutsatt att det parar sig inom den skandinaviska populationen. Detta skriver Länsstyrelsen i Norrbotten på deras hemsida.

I samverkan med berörda samebyar kommer Länsstyrelsen nu att utöka bevakningen av vargen. Detta kommer att göras genom daglig spårning för att konsollera djurets rörelsemönster. 

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser