Följ oss på sociala medier!

Vargar kostade finska staten 190 000 euro förra året

varg

Vargen orsakade skador på husdjur till ett värde på 190 000 euro 2017, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Björnen orsakade i fjol fler husdjursskador än vargen. Trots det var det sammanlagda ersättningsbeloppet för skador orsakade av björn några tiotusentals euro mindre än för skador orsakade av varg. Lodjuret och järven orsakade betydligt mindre skador på husdjur än vargen och björnen.

Ersättningsbeloppet för husdjursskador orsakade av vargen består i huvudsak av skador på hundar och skadornas ersättningsbelopp uppgick till 150 000 euro under förra året. Dessutom orsakade vargen skador på får till ett värde av 37 000 euro och på nötkreatur till ett värde av 3 000 euro.

Ersättningsbeloppet för skador på husdjur innefattar inte skador på renar men i fjol rev vargen, björnen, lodjuret och järven renar till ett sammanlagt värde på ungefär 12 miljoner euro. Statlig ersättning för skador orsakade av stora rovdjur betalas inom ramen för statsbudgeten. Vilket innebär att det fulla beloppet inte alltid kan betalas ut.

Källa: hbi.fi

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

Forswards

Honda

Albecom

jaktkit

Ultracom

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler