Följ oss på sociala medier!

Svenska Stövarklubben satsar på Smålandsstövare och Gotlandsstövare

Svenska Stövarklubben gör en satsning på att stimulera uppfödare av Smålandsstövare och Gotlandsstövare att ta fram fler valpar efter meriterade föräldradjur.

gotlandsstovareDessa bägge svenska raser har under flera år haft registreringssiffror som gått lite upp och ner och något måste göras för att försöka utveckla och säkerställa rasernas framtid. Smålandsstövarföreningen och Gotlandsstövarföreningen lägger ner ett stort arbete för att utveckla raserna och redan nu kan man se att arbetet börjat ge resultat.
Nu vill även Svenska Stövarklubben stödja detta arbete.

Stödet kommer att bestå av att Svenska Stövarklubben från och med 2017 erbjuder uppfödare av Smålands- och Gotlandsstövare att söka ersättning för registreringsavgifterna (455:-/valp) när meriterade föräldradjur används i aveln och som uppfyller Svenska Stövarklubbens avelskriterier.

När det gäller smålandsstövare registrerades 70 hundar är 2014, 2015 registrerades 31 hundar och 97 hundar registrerades fram till med november 2016.
För gotlandsstövare var antalet registrerade färre – 2014 registrerades en hund, 2015 var det tio hundar som registrerades och fram till och med november 2016 registrerades nio.

”Vi ser oss tvungna att vidta åtgärder för att stimulera valpproduktionen inom Gotlandsstövare- och Smålandsstövarraserna då registreringssiffrorna de senare år varit så låga att det hotar rasernas framtida existens. Förhoppningen är att detta incitament ska bidra till att många tikägare med bra material nu väljer att låta sina tikar gå i avel” kommenterar Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström.

Foto: Johan Olsson

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Forswards

Albecom

Honda

Ultracom

Woodsm

jaktkit

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler