Följ oss på sociala medier!

SVENSK ORDFÖRANDE FÖR EUROPAS JÄGARE

ordforande

Torbjörn Larsson som sedan tidigare är ordförande för Svenska Jägareförbundet valdes i onsdags till ordförande för Europas jägarfederation, FACE.
– Jag känner en stor ödmjukhet inför uppgiften och är stolt över att som Svenska Jägareförbundets ordförande få arbeta för Europas sju miljoner jägare, säger Torbjörn Larsson.

Europas jägare är organiserade under paraplyorganisationen FACE, (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU). – Svenska Jägareförbundet är känt för sin kunskap och framgångsrika arbete i internationella sammanhang. Därför har förbundet succesivt fått axla mer ansvar i FACE. Nu vill medlemsländerna att Larsson och Svenska Jägareförbundet – leder organisationen framåt.

En förklaring till att det blev just Svenska Jägareförbundets ordförande som också valdes till ordförande för FACE förklarar han såhär: – Förbundet har en stor kunskap och vi har lyckats skapa ett stort förtroende i samhället för en klok och hållbar viltförvaltning. Vi har även lyckats bygga upp ett ömsesidigt förtroende med såväl tjänstemän som politiker i EU och varit duktiga på att bygga samarbeten och ena parterna inom FACE. Troligen är det dessa egenskaper som medlemsländerna vill se mer av, menar Torbjörn Larsson. Han förklarar att ordförandeskapet inte bara rör de jaktliga frågorna, utan även vapen-, natur- och miljöfrågor. Frågor som ofta berör Sverige men som ändå beslutas på europeisk nivå.

– Jakten av idag tar alltmer avstamp i en frisk natur med hög biologisk mångfald. Jägarna spelar en oerhört viktig roll i bevarandet av naturen. Vi bidrar med inventeringar, klimatsmart kött, övervakning av invasiva arter och en hållbar jakt samt mycket annat. Detta måste EU-politikerna veta för att kunna fatta kloka beslut. Min ambition är att jägarnas röst i Bryssel ska bli tydligare och starkare, säger Torbjörn Larsson.

Fakta om FACE

FACE är den europeiska sammanslutningen av föreningar för jakt och bevarande. FACE består av nationella jägarorganisationer med 7 miljoner medlemmar från 36 europeiska länder. Sedan grundandet 1977 och med säte i Bryssel arbetar FACE främst med politisk intressebevakning gentemot Europeiska och internationella institutioner. FACE betraktas av EU-kommissionen som primär samtalspart i frågor som rör Europas jägarkollektiv. FACE utgör även sekretariatet för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för biologisk mångfald, jakt och landsbygdsfrågor. I gruppen ingår över 100 ledamöter från olika länder och politiska partier som har ett särskilt intresse för att diskutera jakt-, miljö- och landsbygdsfrågor.

Källa: mynewsdesk

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Albecom

Forswards

Woodsm

Honda

Ultracom

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler