Följ oss på sociala medier!

Svåra betesskador på skog i brandområdet

Foto Skogsstyrelsen

Betande vilt har orsakat omfattande skador på plantorna som sattes i området efter branden i Västmanland 2014 meddelar Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Var femte planterad tall har under det senaste året fått toppskottet avbetat av hjortdjur, visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort.

– Att nästan 20 procent av de inventerade plantorna hade skador förvånade oss och vi anser att omfattningen är oroväckande. Skadorna begränsar tillväxten, påverkar skogsägarnas ekonomi och kan om de upprepas i värsta fall ta död på plantorna, säger Göran Hagerfors, Skogsstyrelsens projektledare för brandområdet.

Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 har det tom 2017 genomförts åtgärder för att få upp ny skog på drygt tre fjärdedelar av det totalt cirka 4 000 hektar stora område som ska återbeskogas. Kostnaden beräknas till runt 40 miljoner kronor. Huvuddelen har planterats med tall.

För att få en bild av hur mycket älg och andra hjortdjur betat i brandområdet har Skogsstyrelsen gjort en inventering av de plantor som sattes i jorden under 2015 och 2016. De frösådda plantorna ingår inte i inventeringen, bland annat eftersom de ännu inte blivit så höga att de är särskilt intressanta som mat för älg och kronhjort.

Inventeringen visar att nästan 20 procent av tallplantornas toppskott hade betats av hjortdjur. Skadorna har därmed nästan fördubblats jämfört med föregående år.

Orsakerna till de höga betesskadorna bedöms vara att områdets dragningskraft för hjortdjur som älg, kronhjort och rådjur nu ökar. Den hårda vintern kan ytterligare ha bidragit till ökningen.

Betesskadorna innebär att tallarna får en nackdel i konkurrensen med annan vegetation, till exempel lövträd, som då riskerar att tränga ut tallen.

Det finns en relativt stor mängd föda för älg och andra hjortdjur i området vilket gör att det inte borde vara någon brist på foder. Ändå är skadorna omfattande på tallarna.

– Det här visar tydligt visar att det nu behövs kraftfulla åtgärder. Samarbete och tät dialog mellan främst markägare och jägare är enda vägen framåt. För att få effekt behöver hjortdjursförvaltningen i ett större område än bara brandområdet involveras, säger Matts Rolander.

Källa: Skogsstyrelsen

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Woodsm

Ultracom

Albecom

Honda

Forswards

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler