Följ oss på sociala medier!

Skyddsjakt på tranor i Skellefteå kommun 

Länsstyrelsen i Västerbotten har beviljat tillstånd till skyddsjakt på trana i Skellefteå kommun. Högst tio tranor får skjutas inom fyra fastigheter i kommunen, skriver SVT Nyheter Västerbotten

Anledningen till skyddsjakten är skadan som fåglarna orsakat på framför allt kornodlingar längs Mångbyåns sträckning. Tranan äter upp kornet och trampar ned det som inte blir uppätet vilket gör att arbetet med tröska försvåras. Dessutom gör tranans avföring på det nedtrampade kornet att denna är otjänlig som djurfoder. 

Fastigheterna tillståndet berör är Hökmark 10:3, Hökmark 19:5, Bodan 5:4 och Bissjön 2:6. Skyddsjakten får bedrivas till och med den 30 september eller tills dess att högst tio tranor fällts.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Forswards

hundkarra

jaktkit

Honda

Woodsm

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler