Följ oss på sociala medier!

Skyddsjakt på skarv längs Östersjökusten

Ett beslut om skyddsjakt på skarv längs Östersjökusten i Uppsala län, har beslutats av länsstyrelsen. Skyddsjakten ges till fiskare med yrkesfiskarlicens och får utföras under hela året inom 300 meter från fasta redskap, ryssjor och bottensatta nät. Skyddsjakten får även bedrivas av jägare på uppdrag av fiskare med yrkesfiskarlicens.

Syftet med beslutet är att ge fiskare med yrkesfiskarlicens en möjlighet att freda redskap och fångst.
Maximalt 200 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser