Följ oss på sociala medier!

Skyddsjakt på skarv längs Östersjökusten

Ett beslut om skyddsjakt på skarv längs Östersjökusten i Uppsala län, har beslutats av länsstyrelsen. Skyddsjakten ges till fiskare med yrkesfiskarlicens och får utföras under hela året inom 300 meter från fasta redskap, ryssjor och bottensatta nät. Skyddsjakten får även bedrivas av jägare på uppdrag av fiskare med yrkesfiskarlicens.

Syftet med beslutet är att ge fiskare med yrkesfiskarlicens en möjlighet att freda redskap och fångst.
Maximalt 200 skarvar får fällas med stöd av beslutet.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Forswards

Albecom

Woodsm

jaktkit

Honda

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler