Följ oss på sociala medier!

Skogssällskapets viltexpert tipsar inför älgjakten: Följ fastslagna nivåer

alg

Årets sommar var enligt SMHI mätningar den varmaste sommaren någonsin på många håll. Och viltet i skogarna blev förstås påverkade av torkan. I hur hög grad är dock till stor del ännu okänt. På måndag startar årets älgjakt i södra Sverige och Skogssällskapets viltexpert Robert Karlsson vill varna för att minska på avskjutningen. Robert arbetar som skogsförvaltare med inriktning mot viltförvaltning på Skogssällskapet. Och han har lång erfarenhet av viltvårdsfrågor. Det har diskuterats på olika håll att man bör minska avskjutningen under höstens älgjakt med hänsyn till sommarens torka. Robert menar att torkan med all sannolikhet har påverkat älgstammen men han tycker att det är fel att dra i handbromsen. Åtminstone innan det finns några konkreta underlag som visar hur mycket eller på vilket sätt stammen har påverkats.

-Älgbetesinventeringarna i Västra Götalands län har i flera år visat att det finns en obalans mellan klövviltsstammarnas tätheter och tillgänglig fodermängd. Att då minska avskjutningen utan något egentligt faktaunderlag är fel ur både älgförvaltningsperspektiv och etiskt perspektiv. Om man drar ner på avskjutningen eller ännu värre ställer in jakten kan det leda till att älgar som redan är i dålig kondition svälter ihjäl under vintern, säger Robert.

Årets älgkalvar har fått en hård start i livet och Robert menar att det gör dem till ett sämre avelsmaterial i framtiden. – Kalvarna tuffa start här i livet kommer att påverka deras viktutveckling och reproduktionsförmåga negativt i vuxen ålder så de är inget bra avelsmaterial helt enkelt. Därför min generella rekommendation inför årets jakt att förenkla och stimulera ett högre kalvskytte i år.

När älgjakten väl startat kommer de älgobservationer som rapporteras in till viltdata.se att ligga till underlag för en bedömning av älgstammen så innan dess är mycket fortfarande okänt. – Ännu vet vi inte hur mycket älgstammen har påverkats av torkan. Vi har dock observationer och statistik från tidigare års avskjutning och kan se att slaktvikterna för kalvarna brukar vara lägre än normalt efter en varm och torr sommar. Vi vet även att reproduktionen följande år brukar bli lägre.

Och om observationerna visar att avskjutningsnivåerna bör justeras betonar Robert vikten av samråd. – ÄBIN-resultatet visar att så gott som samtliga älgförvaltningsområdet i södra Sverige har ett för högt betestryck på tallungskogarna. Därför behöver en reviderad avskjutning föregås av ett samrådsmöte där älgjaktsområdets markägare och jägare tillsammans diskuterar hur man ska bedriva den fortsatta jakten, så att skogsägarna ges möjligheter att skydda sin skog.

Källa: skogsaktuellt.se

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

hundkarra

Albecom

Woodsm

jaktkit

Honda

Forswards

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler