Följ oss på sociala medier!

Skarvdomen – en seger för förbundets EU-arbete

skarv

Förvaltningsrätten i Stockholm godkänner genom en dom skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård. – Domen visar att vårt långsiktiga arbete med skarvfrågan till slut bär frukt, säger generalsekreterare Bo Sköld. Man måste gå ända tillbaka till 2013 för att spåra några av de insatser som Svenska Jägareförbundet och FACE (den europeiska jägarfedrationen) bidragit med. För det var det året som EU-kommissionen, efter hård påtryckning från EU-parlamentet, jägare och fiskare tog fram sitt rådgivningsdokument om skarven (Great cormorant, Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC).
Såväl FACE som Svenska Jägareförbundet var djupt involverade i arbetet och mycket delaktiga till att dokumentet togs fram. Rådgivningsdokumentet tar upp att det finns ett stort utrymme för medlemsstaterna att tillämpa undantag för skarvförvaltningen även fast arten är skyddad. Men förbundets insatser på EU-nivå stoppar inte där.  Regelbundna krav på att lista skarven som ”förvaltningsbar” under fågeldirektivet och andra utspel har lett till att EU-parlamentet, förra hösten, uppmanade EU-kommissionen att vara mer flexibel till medlemsstaternas olika tolkningar av problemarter som varg och skarv.

Bakgrunden till Förvaltningsrättens beslut var att Svenska Ornitologiska föreningen och Stockholms ornitologiska förening överklagade Länsstyrelsen i Stockholms beslut om skyddsjakt på skarv. De ansåg inte att skyddsjaktbeslutet följde lagstiftningen och att det vetenskapliga underlaget var för dåligt.
Men Förvaltningsrätten i Stockholm godkände i sin dom både skyddsjakten och Länsstyrelsens i Stockholms motiveringar till beslutet och i domskälen använder Förvaltningsrätten rådgivningsdokumentet som stöd.
– När vi ser att Förvaltningsrätten faktiskt utnyttjar det tolkningsutrymme som finns kring förvaltningsbeslut av skarv kan vi känna oss nöjda. Bo Sköld ser beslutet som en seger och en bekräftelse om att förbundets arbete i Bryssel ger resultat. Han understryker även att förbundet inte är ensamt att arbetat med skarvfrågan, exempelvis har Sportfiskarna också gjort viktiga insatser.
– Jag är mycket nöjd med att våra insatser i EU hjälper våra medlemmar i Stockholms skärgård och andra ställen i landet. Det visar att förbundet levererar jägarnytta. Men den största nyttan med domen får samhället och fisket. Skarven är som bekant mer en samhällsfråga än en jägarfråga, avslutar Bo Sköld.

Källa: jagareforbundet.se

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Honda

Forswards

Ultracom

Woodsm

Albecom

jaktkit

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler