Följ oss på sociala medier!

Säkra spår av björn strax norr om Stockholm

bjorn

Spår efter björn har hittats på två ställen i länet, bland annat i Riala strax norr om Vallentuna men hur många björnar det rör sig om är ännu oklart. – Utan tvekan rör de sig ner i länet, säger jaktvårdskonsulent Per Zakarisson.

Rapporterna om vargar som rör sig på Södertörn och i de norra delarna av länet har varit många det senaste året men nu kommer dessutom kvalitetssäkrade spår på att även björn rör sig neråt i länet.
Björnspillning har hittats i Norrtälje kommun på två ställen, dels i Söderby-Karl och dels i Riala.

– De senaste 15 åren har det nästan varje år funnits rapporter om björn i de norra länsdelarna. Den eller de har dock till största delen uppehållit sig i Uppsala län. Men det som sticker ut nu är att de kommit så långt ner som sydost om Riala, säger Eva Hedberg på länsstyrelsen.

Det är Svenska Jägareförbundet som har gjort en spillningsinventering för 2017 och nu har analyssvaren från björnspilning som hittades i höstas kommit.

Två av proverna som skickades in från Stockholms län visade på björn men det har inte gått att fastställa om det handlar om en eller flera björnar.

Enligt Per Zakarisson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, är björnen i en spridningsfas och har börjat etablera sig i länet. Men än så länge är de främst i norra delen av länet runt Hallstavik och ner mot Norrtälje.

– Det är svårt att säga med säkerhet hur många de är men förmodligen är det fler än en som håller sig här och troligtvis är det flera som rör sig genom länet, säger Zakarisson.

I normala fall rör sig inte honorna längre än några mil från sin födelseplats, medan hanar kan röra sig långa sträckor.

För drygt ett år sedan fick en björn, som länge funnits i området kring Hallstavik, skjutas efter att ha attackerat en jägare. Zakarisson menar att björnar generellt är skygga och inte aggressiva utom då det handlar om mat.
– Möter man en ska man försiktigt dra sig undan, oavsett om den har sett dig eller inte. Försök inte att skrämma den, säger Zakarisson.

Enligt Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, är myndigheten beredd om någon björn skulle bli för närgången och risk finns för skador eller angrepp på människor och tamdjur. Men fram nu tills känner han inte till att några sådana nya rapporter ska ha kommit in i länet.

– De håller sig mest undan och märks nästan inte av. Det är därför det knappt  finns några observationer, men dyker det upp rapporter så sätter vi upp inventeringskameror. Sedan ska man veta att björnar är väldigt lättlärda och hittar de med minsta möjliga ansträngning föda i bebyggelse så fortsätter de att leta där. I andra delar av landet har det varit problem med björn som rotar i soptunnor och på soptippar, säger Zakarisson.

Källa: Mitt i Stockholm

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Honda

Woodsm

Ultracom

Albecom

jaktkit

Forswards

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler