Följ oss på sociala medier!

Så kan vi stoppa afrikansk svinpest från att nå till Sverige

vi

Afrikansk svinpest nådde i förra veckan Belgien. För att hindra smittan från att nå Sverige är det viktigt att vi inte slänger matrester i naturen eller lämnar kvar dem på rastplatser. Detta eftersom de då kan smitta vildsvin som äter upp resterna. Får vi  in afrikansk svinpest till Sverige  får det stora konsekvenser.

Afrikansk svinpest smittar inte människor men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Viruset överlever länge i kött samt i döda djurkroppar från infekterade djur. Det krävs värmebehandling för att döda viruset. Afrikansk svinpest kan därför spridas med charkvaror som inte upphettats. Som till exempel kallrökta korvar och torkad skinka. En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall inte bara orsaka ett enormt lidande för vildsvin och grisar utan även slå hårt mot svensk ekonomi och livsmedelsexport.

– Att smittan dyker upp i Belgien, som ligger långt från andra smittade områden, kan bara förklaras med att människor fört smittan med sig. Det är olyckligt och visar att vi måste nå längre med vår information om riskerna. Men också att sjukdomsspridning med människans hjälp kan ta vägar som inte går att förutspå, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket

– Afrikansk svinpest får allt större utbredning i Europa, vilket är oroande. Förutom fallen i Belgien är den explosionsartade utvecklingen i Rumänien värd att notera. Med nästan 1000 utbrott sedan i juni i år. Bland annat i stora kommersiella grisbesättningar. Ju längre tid som går utan att man får bukt på smittspridningen inom EU, och ju större område som drabbas, desto större är sannolikheten att smittan med människans hjälp, på grund av otur, okunskap eller oaktsamhet, en dag också når Sverige säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Vad ska man tänka på för att förhindra spridning?

·        Aldrig lämna eller ge matavfall till vilda djur eller tamgrisar.

·        Ta hand om ditt matavfall så att inga vilda djur kommer åt det. Det gäller både hemma och vid picknick och på rastplatser.

·        Kompostera matavfall i sluten behållare.

·        Ta reda på vad som gäller då du ska resa utomlands. Från vissa länder är det förbjudet att ta med sig livsmedel och andra animaliska produkter.

·        Undvika att ta med skinka och charkprodukter från smittade länder, eftersom sådana produkter kan innehålla viruset.

·        Smittan kan också spridas med kläder och utrustning som det kommit kroppsvätskor från smittade djur på och som inte rengjorts.
Områden där afrikansk svinpest förekommer

Följande EU-länder är smittade av afrikansk svinpest: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Bulgarien och Belgien.

Sjukdomen förekommer också i länder i EU:s närområde, exempelvis i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Dessutom sprids afrikansk svinpest sedan någon månad tillbaka i Kina, ett land som härbärgerar nästan hälften av världens grisar, och risken för vidare spridning till övriga länder med betydande grisproduktion i Sydostasien bedöms som stor. Sjukdomen finns även i ett antal afrikanska länder.

Källa: My Newsdesk

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

jaktkit

Forswards

Woodsm

Ultracom

Honda

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler