Följ oss på sociala medier!

Regeringens beslut: utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort

På grund av att många jord- och skogsbrukare ofta har problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd har regeringen nu fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen. Ändringen innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden 1 juli-15 april. Skyddsjakten får även ske på eget initiativ, alltså behövs inget tillstånd från Länsstyrelsen under perioden då skyddsjakt tillåts. Regeländringen träder i kraft 1 januari 2018. 

– Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de skador som kron- och dovhjortar orsakar och därför är den här regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer hjälpa jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och dovhjortstammarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från regeringen. 

Skåne län undantas från den utökade skyddsjakten eftersom det redan finns en välfungerande förvaltning där. Även Gotland undantas då det saknas kronhjortar. 

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Följ oss på Facebook

Facebook Pagelike Widget
Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser