Följ oss på sociala medier!

Regeringens beslut: utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort

På grund av att många jord- och skogsbrukare ofta har problem med dov- och kronhjort som orsakar skador på grödor och barrträd har regeringen nu fattat beslut om en regeländring i jaktförordningen. Ändringen innebär att skyddsjakt på årskalvar av kron- och dovhjort får ske med vissa restriktioner under perioden 1 juli-15 april. Skyddsjakten får även ske på eget initiativ, alltså behövs inget tillstånd från Länsstyrelsen under perioden då skyddsjakt tillåts. Regeländringen träder i kraft 1 januari 2018. 

– Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de skador som kron- och dovhjortar orsakar och därför är den här regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer hjälpa jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och dovhjortstammarna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från regeringen. 

Skåne län undantas från den utökade skyddsjakten eftersom det redan finns en välfungerande förvaltning där. Även Gotland undantas då det saknas kronhjortar. 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

Albecom

Honda

hundkarra

Woodsm

jaktkit

Forswards

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler