Följ oss på sociala medier!

Rådjur allt större problem på Gotland 

85 procent av skogen på Gotland är privatägd och de flesta skogsägare är stolta över sin skog och vill inte att den ska stå oplanterad. Men rådjuren orsakar orsakar stora betesskador vilket kostar både tid och mycket pengar för skogsägarna. 

– Egentligen skulle vi behöva skjuta av 5 000 rådjur i en smäll, det vill säga få ner stammen till hälften för att vi ska kunna få ett lönsamt skogsbruk. Jag rekommenderar skogsägare som har arrende på jakt att sätta ett minimum på antalet rådjur som bör skjutas på marken, säger Jan-Erik Dahlbom till helagotland.se

Beteskadorna är så pass allvarliga att skogsägare avvaktar med att avverka. Det är inte bara tall- och lövskog som har blivit attackerade av glupska rådjur under sommaren. Betesskador har även upptäckts på gran. 

 

Foto: Johan Olsson

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Honda

hundkarra

Forswards

Albecom

Woodsm

Ultracom

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler