Följ oss på sociala medier!

Pressmeddelande från Naturvårdsverket: DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider

lodjur

Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kronor till ett pilotprojekt i Västra Götaland för utveckling av DNA-analyser från lodjursspår i snö.
I projektet ska DNA ur spårstämplar från lodjur samlas in och projektet startar under hösten 2018 och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren 2020.

– Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är oregelbunden. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet, säger Linda Ersson, handläggare på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. AquaBiota (som är en koncern vars forskningsinstitut utför uppdrag inom forskning och utveckling) ska utveckla insamlings- och analysmetodiken samt göra själva analyserna och Nordens Ark bidrar med prover från lodjur för att kunna utveckla tekniken.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

jaktkit

Forswards

Honda

Albecom

hundkarra

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler