Följ oss på sociala medier!

Nytt rekord för skogsföryngringen i Sverige

skog

Skogsbruket slår återigen rekord i att få upp ny skog efter avverkning och hela 91 procent av den inventerade arealen får godkänt. Detta visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Dessutom blir planteringar allt mer dominerande som föryngringsmetod där självföryngring nu ligger på historiskt låga nivåer.

– Det är väldigt glädjande att den positiva trenden med godkända föryngringar håller i sig eftersom det innebär att det finns tillräckligt med plantor för att skogarna skall producera mycket virke. Och detta behövs för att skogsindustrin ska kunna utvecklas och för att framställa bioenergi, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Då skogsvårdslagen kräver att skogsägare sätter ny skog som klarar kraven följer Skogsstyrelsen upp med inventeringar varje år. Det har skett tydliga förbättringar, efter att ha legat på runt 80 procent under flera år, av godkända föryngringar. Förra året slog andelen godkända arealer rekord i inventeringarna och även i år nås en ny toppnivå där 91procent av den inventerade arealen uppfyllde kraven på skogsvårdslagen på bland annat antal huvudplantor.

Förbättringarna märks i hela landet men de skiljer sig något åt mellan landsdelarna. Allra bäst resultat uppvisar Götaland med 94 procent godkända föryngringar. Därefter följer Svealand med 93 procent, Norra Norrland med 92 procent och Södra Norrland på 86 procent. Sommarens torka som gjort att plantor dött på många håll påverkar inte statistiken. Detta eftersom inventeringen gjordes i plantskog som föryngrades för flera år sedan.

Inventeringen fortsätter att bli en allt mer dominerande metod. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat och når nu i den senaste skattningen 84 procent. Andelen naturlig föryngring har sjunkit till 11 procent. Vilket är rekordlågt.

Förutom kravet på skogsägaren ska det finnas tillräckligt med plantor i föryngringarna. Skogsstyrelsen strävar också mot att få en större variation i skogsbruket. Det minimerar skaderiskerna och förstärker upplevelsevärdena. Men det ökar också den biologiska mångfalden. Ett sätt att skapa variation är att variera föryngringsmetoder.

– Då plantering dominerar så stort finns en risk att variationen blir lidande. Därför är det viktigt att skogsägarna nu kompenserar för det här när man väljer hur man röjer i skogen och till exempel lämnar kvar lövträd, menar Jonas Bergqvist.

Planteringarna domineras av tall och gran, där båda trädslagen är ungefär lika vanliga. Björk står för 14 procent. Contortatall, lärk, ädellöv och övriga lövträd förekommer i mycket liten omfattning och det finns ingenting i uppföljningen som visar att de trädslagen ökar.

Resultaten kommer att analyseras djupare och fler resultat kommer att tas fram för respektive landsdel med fokus på föryngringarnas täthet, luckighet och lövandel. Detta kommer att presenteras i en rapport preliminärt i mars 2019.

Källa: Skogsstyrelsen

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

Forswards

jaktkit

Woodsm

Honda

hundkarra

Albecom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler