Följ oss på sociala medier!

Nytt regeringsbeslut för viltförvaltningsdelegationerna

Idag har Regeringen presenterat ett förslag gällande viltförvaltningsdelegationerna. Ett förslag som kommer att stärka naturvården och den lokala turismsektorn.

Regeringsbeslutet var en del av det åtgärdspaket som presenterades för en översyn av viltförvaltningsdelegationernas från regeringen 2015 för att få en långsiktigt och hållbar vargstamsförvaltning.

I varje län finns en viltförvaltningsdelegation, ett organ som hjälper länsstyrelsen i viltförvaltningen. Delegationen har främst en rådgivande funktion men även vissa beslutande befogenheter.

Dagens regeringsbeslut innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer ändras så att miljö- och naturvårdsorganisationerna företräds av ytterligare en ledamot och natur/ekoturismföretagen av en ledamot.

– När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna, säger miljöminister Karolina Skog i pressmeddelandet.

Förordningsändringen gäller från 1 april 2017. Ledamöterna utses efter förslag av berörda intresseorganisationer i länet.

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Honda

Forswards

hundkarra

jaktkit

Woodsm

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler