mardNaturvårdsverket vill minska jakttiderna för användning av levande fångstfällor. Där med är det nya regelförslaget ifrån Naturvårdsverket ute på remiss. Det nya regelförslaget ska leda till ökad selektivitet vilket i sin tur minskar risken för lidande. Ett annat av förslagen är att fångstredskap som inte dödar endast får användas mellan den 1 september och den 15 april. Sådana fångstfällor ska också utrustas med ett elektroniskt larm och vittjas senast två timmar efter att larmet utlösts.