Följ oss på sociala medier!

Ny förvaltningsplan för vargar i Finland

varg

Förvaltningsplanen för vargen heter det dokument som står för grund för hur vargstammen ska skyddas, utvecklas och eventuellt begränsas. Då den senaste versionen publicerades för tre år sedan är det nu dags för den att förnyas. Det är Jord- och skogsbruksministeriet som håller på att arbeta med att förnya förvaltningsplanen. I arbetet ingår flera olika intressegrupper som ska höras. Än så länge är arbetet dock ännu bara i startgroparna eftersom arbetsgrupperna för arbetet tillsattes så sent som i början av september.

Sami Niemi som är konsultativ tjänsteman sitter med i arbetsgrupperna som förbereder förvaltningsplanen har meddelat till Svenska Yle att frågan om stamvårdande jakt ännu är oklar. – Jag vet att många väntar på den stamvårdande jakten men vi måste vänta på vad den europeiska domstolen säger om ärendet innan vi kan ta ställning till frågan. Med det uttalandet hänvisar Niemi till att Högsta förvaltningsdomstolen har bett att EU-domstolen ska ge ett förhandsavgörande om den stamvårdande jakten i Finland.

Men om EU:s domstol menar att den stamvårdande jakten var laglig, kommer vi då att se stamvårdande jakt i framtiden?

– Det är inte min sak att säga, eftersom vi ska ta ställning till det i arbetsgruppen. Visst hade den stamvårdande jakten sina fördelar fast vi borde kanske även jobba med de nackdelar som den hade, menar Niemi.

Bland intressegrupperna i förnyandet av förvaltningsplanen finns både myndigheter och aktörer inom den tredje sektorn, till exempel jägare och naturskyddsföreningar.

Hittills har man diskuterat hur man kan förebygga skador på jakthundar. Och nästa fråga på agendan är hur andra arter och husdjur ska skyddas.

Arbetsgruppen ska även diskutera hur man ska handskas med vargar som rör sig nära gårdsplaner. I dag anser man att en varg har besökt en gårdsplan om den har rört sig hundra meter från ett bebott hus, även om den bara har varit i skogen nära hus eller på en väg.

I det skedet av arbetet som ministeriet befinner sig nu kartlägger man vilka som är de största problemen angående vargen. Och under våren ska man tillsammans komma fram till vilka lösningar som finns på problemen och vilka lösningar som är användbara.

Källa: svenska.yle.fi

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

Forswards

hundkarra

Albecom

Honda

Woodsm

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler