Följ oss på sociala medier!

Nej till utfodringsförbud

Regeringen har lämnat in ett förslag till riksdagen om ett generellt förbud för utfodring av vilt. Regeringen får till viss del medhåll av riksdagen att det finns skäl till att reglera utfodringen av vilt men man anser att förslaget går alltför långt.  Riksdagen slog fast sitt nekande med röstsiffrorna 164 mot 147.
Enligt Svensk Jakt skrev företrädare för allianspartierna i Miljö- och jordbruksutskottet ett gemensamt pressmeddelande: ”Precis som alliansen har berörda organisationer lämnat in synpunkter på hur regeringens proposition bör omarbetas. Nu har dessutom LRF, Svenska Jägareförbundet och Jordägarförbundet kommit fram till en kompromiss kring åtgärder för viltskador som de presenterat för regeringen. Vi tycker att regeringen ska lyssna på de aktörer som berörs av lagstiftningen och återkomma med ett förslag som är tydligt och lätt att tillämpa.”
Sverigedemokraterna skrev i en tidigare publicerad debattartikel på Svenskjakt.se att ”Tyvärr är detta bara ett i raden av exempel på att den nuvarande regeringen saknar förståelse för landsbygdens villkor i allmänhet och jaktfrågor i synnerhet.”
Åsa Coenraads, representant för Moderaterna, säger till Svensk Jakt att partiet tycker att förslaget är slarvigt och illa genomtänkt.

– Regeringen har kommit med ett illa genomtänkt och slarvigt förslag. Nu skickar vi tillbaka det till skrivbordet för att göra om och göra rätt då problemet med en okontrollerad vildsvinstam fortfarande kvarstår. Naturligtvis ska felaktig utfodring av vildsvin och annat klövvilt och de skador som den orsakar stoppas, men att införa ett generellt förbud mot utfodring är helt fel väg att gå. Beslut om jakt och viltvård ska fattas lokalt, i samråd mellan dem som berörs, säger Åsa Coenraads.

Svenska Jägareförbundet har också varit kritiska till Riskdagens förslag och hänvisar till den etiska grundprincipen att viltstammarna ska regleras genom jakt, inte svält, skriver Svensk Jakt.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Ultracom

Albecom

Forswards

Woodsm

jaktkit

hundkarra

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler