Följ oss på sociala medier!

Naturvårdsverkets förslag till nya regler

jakttornviltvardNaturvårdsverkets har lagt ett förslag om att göra det enklare för en fastighetsägare att gå ur ett viltvårdsområde. På så sätt kan man påverka viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området. Däremot ska viltvårdsområdena inte kunna besluta över vildsvinsjakt.
”För att skapa alla möjligheter till en effektiv vildsvinsjakt och på så vis begränsa skador från vildsvin, är ett av förslagen att viltvårdsområdet inte ska kunna besluta om den jakten.”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser