Följ oss på sociala medier!

Naturvårdsverket har gett Naturhistoriska riksmuseet uppdraget att koordinera inventeringsarbetet i Sverige när det gäller de hotade fjällrävarna

fjallrav

Hösten 2015 skrev statssekreterarna i Sverige och Norge under en avsiktsförklaring om en koordinerad förvaltning av den gemensamma skandinaviska fjällrävspopulationen.
och som ett led i detta arbete har en gemensam inventeringsmetodik arbetats fram, som börjat gälla från och med i år. Regionalt utförs arbetet i fält av länsstyrelsens personal.

– Koordinatorrollen för fjällrävsinventeringarna är nytt från och med i år. Naturvårdsverket har beslutat att Naturhistoriska riksmuseet blir den nationella koordinatorn för arbetet. Naturhistoriska riksmuseet kommer även att göra de DNA-analyser som inventeringen behöver.
och vi ser fördelar med att samla flera funktioner på ett och samma ställe, säger Mirja Lindberget, ansvarig handläggare på Naturvårdsverket.

Inventering av fjällrävsföryngringar pågår 20 juni till 15 augusti och består av både vinter- och sommarkontroller av lyor. Under vinterkontrollerna dokumenteras fjällrävars aktiviteter vid kända lyor. Dessa besöks sedan igen under sommaren för att registrera eventuell föryngring. Inventeringsresultatet för den skandinaviska fjällrävspopulationen kommer publiceras i december 2018.

– Utöver gemensam inventeringsmetodik satsas det även på ett nytt forskningsprojekt som ska ta fram en ny omräkningsfaktor för att beräkna antal djur i fjällrävspopulationen baserat på antal föryngringar, förklarar Mirja Lindberget till Jakt & Jägare.
Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan Norskt Institutt for Naturforskning och Stockholms universitet. Arbetet finansieras av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket och beräknas vara klart 2019.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Woodsm

Honda

Forswards

Albecom

jaktkit

Ultracom

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler