Följ oss på sociala medier!

Naturvårdsverket förslår nya vapenregleringar

vapen

Naturvårdsverket föreslår i ett utkast till ny föreskrift att många vapen med vik- och teleskopiska kolvar ska bli förbjudna vid jakt. De vill även införa regleringar av hur många patroner hagelgevär får laddas med. Förslagen får kritik av forskare som anser dem vara omotiverade och kostsamma.

Verkets förslag till ny föreskrift har gått ut på remiss till bland annat till jägarorganisationerna, den innehåller utöver detta en rad andra regleringar. Trots att Verket kallar dem för förenklingar och skriver att de kommer att ha liten påverkan innehåller förslaget flera nya begränsningar och förbud. Förslaget går bland annat ut på att införa ett förbud mot att vid jakt använda hagelvapen med vik- eller fällbar kolv eller kolv av teleskopisk typ eller en kolv som kan avlägsnas utan användning av verktyg.

När det gäller halvautomatiska eller pumprepeterande kulgevär, bygelrepeters och kombinationsvapen vill verket införa ett liknande förbud, men där ska inte heller bakkappa av teleskopisk typ vara tillåten. I dagsläget finns endast en reglering som säger att halvautomatiska och pumprepeterade kulvapen inte får ha vik-eller fällbara kolvar eller kolvar av teleskopisk typ.
Verket skriver att regleringen av kolvar är en anpassning till EU:s vapendirektiv med tillägget att deras förslag går längre än vad EU kräver i och med att direktivet endast rör vissa halvautomatiska studsare.

Dessutom vill man införa en generell begräsning av hur många patroner ett hagelgevär får laddas med. I dag finns en begränsning om tre patroner för halvautomatiska eller pumprepeterande vapen, men ni vill verket att även andra manuellt omladdade hagelvapen ska omfattas.
För kulvapen vill Verket att magasin till halvautomatiska kulgevär måste vara varaktigt reducerade till två respektive fem patroner, beroende på vilket vilt som jagas. Här konstaterar Verket att EU tillåter upp till 10 patroner.

Naturvårdsverket vill även införa en begränsning av tillåten mynningsenergi till 10 KJ. Det skulle innebära att det inte längre blir tillåtet att jaga med vapen i elefantstudsarkalibrar, som .460 Weatherby eller .600 NE.
Förbudet motiveras av Verket med att man vill komma åt vapen som medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd. Tidigare har det aldrig funnits någon begränsning av hur kraftigt ett jaktvapen får vara.

Erik Lakomaa, har forskat om vapenlagstiftningsfrågor och fungerade som expert i EU-kommissionens utvärdering av Vapendirektivet 2014 och ställer sig frågande till flera av regleringsförslagen.
– Många av förslagen har till synes gemensamt att de vill reglera eller förbjuda sådant som varit tillåtet under mycket lång tid, i vissa fall sedan man började jaga med skjutvapen. Därmed är det också svårt att påstå att de nya restriktionerna kan vara lösning på några kända problem. Att ett vapen har hög precision eller skottverkan har exempelvis aldrig tidigare ansetts vara några problem i jaktsammanhang, säger Erik Lakomaa.

Verket menar att de nya reglerna som de föreslagit inte kommer att ge några ökade kostnader för företagen. Myndigheten menar att dessa istället skulle kunna minska då de skulle förenkla licenshanteringen.
– Detta är inte korrekt. En vapenhandlare eller jaktbutik som har varor i lager som inte längre får användas vid jakt kommer givetvis att drabbas ekonomiskt av detta. Vapen eller tillbehör som man inte får använda kommer inte att gå att sälja, säger Erik Lakomaa.

Naturvårdsverket har inte redovisat vad som kommer att ske med de vapen som berörs, till exempel om de kommer att lösas in av staten.
Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter är ute på remiss till den 31 augusti.

Källa: Jakt & Jägare

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Ultracom

Woodsm

Honda

Forswards

hundkarra

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler