Följ oss på sociala medier!

Naturvårdsverket föreslår nya föreskrifter om jaktmedel

pilbage

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om jaktmedel. Myndigheten föreslår att regler om ett jaktvapens ursprung och utseende tas bort ur föreskrifterna. Man föreslår också en förändring i föreskrifterna för att tillåta jakt med pilbåge.

Naturvårdsverkets arbete med förslag till nya föreskrifter om jaktmedel har fokuserat på att:

·        öka föreskrifternas läsbarhet genom tydligare struktur och språkbearbetning förenkla reglerna och göra dem teknikoberoende,

·        renodla Naturvårdsverkets roll i vapenfrågor,

·        göra anpassningar till ändringar av vapendirektivet och

·        tillåta viss pilbågsjakt i Sverige.

Förslagen är en del av Naturvårdsverkets översyn av föreskrifter inom viltområdet som påbörjats under våren och som kommer att pågå under 2018 och 2019.

Nuvarande föreskrifter om jakt och statens vilt (2002:18) innehåller både regler om jaktmedel, eftersök och statens vilt. De vänder sig till flera olika målgrupper. Naturvårdsverket föreslår nu en uppdelning av föreskrifterna.

– Vi föreslår en uppdelning av föreskrifterna om jakt och statens vilt och samlar nu det som rör jaktmedel i en egen uppsättning föreskrifter säger vilthandläggare Frederik Treschow. Vi jobbar också med att se över föreskrifterna om eftersök och statens vilt men de kommer på remiss i ett senare skede.

Ta bort regler om jaktvapnets utseende och ursprung

Naturvårdsverket föreslår också att regler om ett jaktvapens utseende, ursprung och liknande tas bort ur föreskrifterna.

– Naturvårdsverkets roll i vapenfrågor är att avgöra om ett jaktmedel kan avliva ett vilt på ett sätt som inte utsätter viltet för onödigt lidande. Naturvårdsverket ska också bedöma om det går att jaga på ett säkert sätt med de jaktmedel som är tillåtna vid jakt. Frågor om jaktvapnets utseende och ursprung har ingen betydelse för om det kan avliva vilt på ett etiskt godtagbart sätt säger Frederik Treschow.

Det blir istället upp till Polismyndigheten att avgöra om det finns ordnings- och säkerhetsmässiga aspekter på olika jaktvapen.

Förslag att tillåta jakt med pilbåge
I förslaget till nya föreskrifter om jaktmedel finns även ett förslag om att tillåta jakt med pilbåge i Sverige, en jaktform som är tillåten i bland annat Danmark, USA och på Åland.

– I strategi för svensk viltförvaltning har vi sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga. Vi föreslår nu en begränsad möjlighet att jaga med pilbåge i Sverige. För att få göra det ska den som jagar ha både vanlig jägarexamen och en internationell bågjägarexamen berättar Frederik Treschow.

Föreskrifterna om jaktmedel kommer att beslutas av Naturvårdsverket i början av 2019.

Källa: Naturvårdsverketfredrik

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Honda

hundkarra

Albecom

Ultracom

Forswards

jaktkit

Woodsm

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler