Följ oss på sociala medier!

Naturskyddsföreningen Dalarna överklagar beslut om licensjakt på varg 

Naturskyddsföreningen Dalarna överklagar nu Länsstyrelsen Dalarnas beslut om skyddsjakt på sex vargar i Flatenreviret. Enligt NFD motsätter sig Länsstyrelsens beslut EU:s art- och habitatdirektiv samt att licensjakt på varg är olagligt eftersom det är en rödlistad art, skriver Dalarnas Tidningar

I första hand kräver NFD att förvaltningsrätten i Luleå upphäver Länsstyrelsens beslut om licensjakten. I andra hand kräver man att vargar som skjutits efter att beslutet togs den 28 september inte räknas till de sex vargar som det beslutats omfattar. Vidare yrkar NFD att det inte får användas mer än en hund som förföljer eller ställer den jagade vargen. 

Naturskyddsföreningen kräver även att om ärendet inte är avgjort den 1 december 2017 ”att förvaltningsrätten meddelar inhibition av beslutet till dess att förvaltningsrätten prövat beslutets förenlighet med gällande rätt och förvaltningsrättens beslut vunnit laga kraft”. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Ultracom

hundkarra

Woodsm

Honda

Forswards

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler