Följ oss på sociala medier!

LRF tar Molstabergfallet med vargar vidare

far

LRF:s jurist går nu vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen med begäran om skyddsjakt på varg som rivit får på Molstabergs säteri utanför Södertälje. – Länsstyrelsen och förvaltningsrätten har gjort det enkelt för sig genom att mena att en grind stod öppen så vargarna kunde komma in i hagen. Dock vi har vittnen som intygar att grinden var stängd, säger Axel Nordmark, jurist på LRF.

Den 2 och 5 maj kom varg in i hagarna på Molstabergs säteri och rev sammanlagt 60 får. Det var inte första gången. Gården har utsatts för flera vargangrepp sedan varg etablerade sig i området 2015. Molstaberg håller cirka 500 tackor vintertid och när lammen föds till våren är det omkring 1 700 får ute i hagarna. För att hålla alla djur på plats går det åt två mil stängsel.  Sedan vargarna kom till området har ägarna tvingats betala nästan en miljon kronor för att försöka skydda fåren.

Länsstyrelsen kan ge bidrag till rovdjursavvisande stängsel, RAS, med 50 kronor metern men då den faktiska kostnaden är 90 kronor måste djurägaren själv stå för mellanskillnaden. Det har upprättats en plan mellan Molstaberg och Länsstyrelsen för stängslingen av alla hagar och när angreppet skedde den 2 maj pågick stängslingsarbetet för fullt. Då låg ett av Länsstyrelsen så kallade akutstängsel nere på en kortare sträcka och det var där Länsstyrelsen tror att vargen tog sig in.

Men två dagar senare, natten till den 5 maj, skedde ett nytt vargangrepp mot fåren trots att de stod innanför rovdjursavvisande stängsel som Länsstyrelsen hade godkänt så sent som i januari 2017. Land Lantbruk har läst Länsstyrelsens besiktningsrapport efter angreppet och enligt besiktningsmannen har en grind in till hagen stått öppen under natten, detta trots att ett par vittnen intygat att grinden var stängd när de kom till platsen klockan 6.19 samma morgon.
Länsstyrelsen besiktningsman kom till den aktuella grinden först vid 10-tiden och då var det fullt med folk med fyrhjulingar som körde ut och in genom den öppna grinden. LRF hade organiserat en arbetsdag och ett 20-tal frivilliga arbetade med att stängsla i en angränsande hage samt att ta reda på döda och skadade får. Men trots vittnesuppgifterna står Länsstyrelsen fast vid att grinden måste ha stått öppen vid vargattacken.
– Den kartläggning vi gjort pekar på att grinden stod öppen och att vargen promenerade in. Vargar hoppar inte över staket, säger Göran Åström, miljödirektör vid Länsstyrelsen. Det finns andra skrivningar i Länsstyrelsens rapport där besiktningsmannen skriver att grinden ”…är en järngrind 0,9-1m hög.” Men kontroller visar att den är 1,23 meter, alltså betydligt högre än det angränsande stängslet.

I rapporten står vidare att besiktningsmannen sökt igenom hagen med besiktningshund. Enligt den skiss som finns i rapporten har besiktningsmannen enbart undersökt den södra, västra och norra delen av hagen. När han kom till den nämnda grinden i norra änden så letade han inte mer utan gick istället söderut genom hagen. Den östra sidan tycks han däremot inte besökt över huvud taget.

Jens Frank på Viltskadecenter ansvarar för utbildningen av Länsstyrelsernas besiktningshundar. – Det vanliga är att man följer staketet runt hela hagen på insidan och sedan vänder och söker av utsidan efter eventuella spår, säger han. Besiktningsmannen skriver även att ”Den uppmätta spänningen på eltråden var 600V”. (Enligt Viltskadecenters rekommendation ska den vara 4 500 volt.)

– Men när besiktningsmannen kom till platsen var ju elen inte på eftersom vi arbetade med stängslet. Det är en gåta hur han kunde mäta 600 volt i tråden när den var spänningslös, säger Anders Lindell som var med och arbetade den aktuella morgonen.

Eftersom spänningen var avslagen kan mätningen tyckas vara ointressant för bedömningen av hur vargangreppet gått till. Detta till trots finns uppgiften med i Länsstyrelsen rapport och det är denna som Förvaltningsrätten senare grundar sitt beslut på.
Så här skriver Förvaltningsrätten i sin dom: ”Vad avser den andra attacken framgår att parterna har olika uppfattningar om grinden till hage 2 har varit öppen eller stängd, men enligt förvaltningsrättens mening framgår att det oaktat detta har framkommit sådana brister gällande grinden och den elektriska spänningen i stängslet runt hagen att stängslingen inte kan anses ha fungerat som ett rovdjursavvisande stängsel.”

LRF har överklagat Förvaltningsrättens dom och begärt prövningstillstånd i Kammarrätten men fått avslag. När Land Lantbruk ringer upp Sofie Hagström, tillförordnad kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Sundsvall för att ställa frågor om Länsstyrelsens rapport och som Förvaltningsrätten grundat sin dom på vill hon inte prata om det utan hänvisar tillbaka till Förvaltningsrätten i Luleå.

LRF har nu beslutat om att gå vidare och begära prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen även om LRFs jurist Axel Nordmark är medveten om möjligheten att domstolen skulle titta på ärendet är liten. – Det är ju väldigt vanligt att myndigheter går på vad en annan myndighet tidigare beslutat. Förvaltningsrätten går på Länsstyrelsens beslut och Kammarrätten går på vad Förvaltningsrätten beslutat, säger han.

Axel Nordmark understryker att frågan är viktig inte bara för Molstaberg utan för alla djurägare i trakten. – Vi har haft sammanlagt 18 olika angrepp på tamdjur i området. Så alla djurägare med får, getter, hundar, nötboskap eller hästar riskerar ju att drabbas.
Källa: landlantbruk.se

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Forswards

Woodsm

Honda

Albecom

Ultracom

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler