Följ oss på sociala medier!

Lodjursjakten överklagad

På länsstyrelsens hemsida går att läsa:

Länsstyrelsens licensjaktsbeslut på lo är överklagat till Förvaltningsrätten i Luleå. Länsstyrelsens beslut gäller dock tills domstolen beslutar om inhiberingsfrågan.
Jakten kan komma att stoppas snabbt varför det är viktigt för jägare att hålla sig informerad om vad som händer i frågan.
Inhibering innebär att jakten stoppas tills dess att Förvaltningsdomstolen kommer med sin dom.
Det är föreningen Jaktkritikerna som yrkar på omedelbar inhibering samt upphävande av årets licensjakt på lodjur.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser