Följ oss på sociala medier!

Lodjur skjutet under skyddsjakt i Småland

lodjur

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 5 november 2018, om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur och jakten utfördes av jägare utsedda av Länsstyrelsen och beslutet verkställdes på eftermiddagen samma dag.

Lodjuret hade vid upprepade tillfällen angripit höns på en fastighet i västra delen av Kalmar kommun. Efter akutåtgärder från djurägaren upphörde angreppen dock lämnade lodjuret inte fastigheten. Lodjuret dokumenterades av Länsstyrelsens viltkameror som en ensam unge och den har under de tre senaste veckorna uppvisat ett onormalt beteende genom att uppehålla sig nära människor. Både djurägaren och Länsstyrelsen har aktivt försökt skrämma den från fastigheten dock återvände lodjuret efter varje skrämselförsök.

Länsstyrelsens bedömning var att lodjuret uppvisade ett oskyggt och oönskat beteende samt att Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsjakt på lodjur var uppfyllda. Det fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.

Lodjursungen som avlivades på den aktuella fastigheten har nu transporterat vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion.

Länsstyrelsen har dock inte kunnat fastställa om det rör sig om samma lodjur som var synligt i centrala Kalmar i förra veckan.

källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

jaktkit

Forswards

hundkarra

Ultracom

Albecom

Woodsm

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler