Följ oss på sociala medier!

Licenskrav på ljuddämpare tas bort

Foto Ronnie Sedin

Regeringen har fått förslaget till genomförande av EU:s vapendirektiv av utredaren Kazimir Åberg på sitt bord. Denna nästan 300 sidor långa promemorian om implementeringen av EU:s vapendirektiv ska gås igenom av justitieminister Morgan Johansson. Och i den finns bland annat ett förslag som skulle kunna göra livet lättare för landets jägare. Förslaget är att licenskrav på ljuddämpare tas bort och att den därmed kommer att betraktas och regleras på samma sätt som ammunition gör idag. Med andra ord att köparen och innehavaren måste ha licens på vapnet som ljuddämparen är ämnad för. Då skulle polisens slippa hantera stora mängder av ansökningar av ljuddämpare. Och förhoppningsvis skulle dagens extremt långa handläggningstider på licensansökningar bli mycket kortare. Svenska Jägareförbundet har drivit denna fråga under många år och ser förstås mycket positivt på den delen av förslaget.

Men om det blir förenklingar beträffande ljuddämpare i lagtexten blir det besvärligare och mer byråkratiskt då det gäller magasin. Detta eftersom det i den föreslagna lagtexten regleras att löstagbara magasin endast får innehas av den som har licens för vapnet som magasinet är anpassat till. Och detta gäller även det som i lagtexten beskrivs som avfyrningsmekanismer.

Källa: svenskjakt.se

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Forswards

Ultracom

Woodsm

jaktkit

Honda

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler