Följ oss på sociala medier!

Licensjakt på 22 vargar 

Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg i Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Örebro län överklagades av flera olika parter. Nu avslår förvaltningsrätten i Luleå alla överklaganden som inkommit och säger ja till licensjakt på 22 vargar i länen, rapporterar SR P4 Dalarna.

Förvaltningsrätten menar bland annat att syftet med licensjakten är att förbättra möjligheterna för tamdjurshållning och att detta således kan motivera ett undantag från det annars mycket strikta skyddet för varg. Vidare bedömer domstolen att jakten är proportionerlig och att den inte gör det svårare att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser