Följ oss på sociala medier!

Länsstyrelsen får besluta om skyddsjakt på järv

Naturvårdsverket har delegerat besluten om skyddsjakt på järv. Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och hela det mellersta förvaltningsområdet får nu mer själva besluta om skyddsjakt på järv. Dilegeringen gäller från 1 januari 2018 till och med den 31 maj 2018. 

– Naturvårdsverket väljer att delegera rätten för dessa länsstyrelser att fatta beslut om skyddsjakt på järv, med en tydlig vägledning om att omfattningen av skyddsjakt behöver minimeras. Detta så att järven kan uppnå gynnsam bevarandestatus på nationell nivå, säger Marcus Öhman, chef viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. 

Länsstyrelserna har försäkrat att de kommer att följa Naturvårdsverkets vägledning om att skyddsjakt efter järv ska bedrivas så att en gynnsam bevarandestatus uppnås samt att möjligheten till skyddsjakt inte ska nyttjas i för stor omfattning.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser