Följ oss på sociala medier!

Jakthundar

Jakthundsregler
Att ha en jakthund är fantastiskt, men det finns en del regler att ha koll på!

Drivande hund på för små marker
Om drevet huvudsakligen kommer att gå över annans jaktmark får du inte använda drivande hund. Svenska Jägareförbundet rekommenderar följande riktvärden: Under förutsättning att marken är välarronderad, 200 ha för stövare, 100 ha för drever, 50 ha för tax.

Utsätt aldrig viltet för onödiga påfrestningar
Ta alltid yttre förhållanden och hundens egenskaper i beaktande vid jakten. Använd inte mycket snabba och uthålliga hundar i jakt efter klövvilt och släpp inte på en pigg hund på ett spår efter ett vilt som blivit jagad av en annan hund en längre tid.

Eftersökshundar
Vid jakt på björn, lodjur, älg, hjort, rådjur, mufflon eller vildsvin ska en för ändamålet tränad viltspårhund finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Apporterande eller markerande hund vid fågeljakt
Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snö, från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

Kopplingstvång
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Länk till Naturvårdsverkets sida med regler.

Etiska regler
Det finns mycket att tänka på när det gäller etik och moral gällande hundträning. Här är en länk till Svenska Jägareförbundets dokument om just detta.

Hundraser

Här kommer vi löpande publicera information om de olika jakthundsraserna. Om du har en bild på en ras vi inte har bild på får du gärna skicka den till oss på info@joforlaget.se.

Skicka bara bilder du själv har tagit och genom att skicka dem till oss ger ni oss rätten att använda bilden på hemsidan. Var noga med att skriva vilken ras det är och vem som är fotograf.

Ni kan även se i vilken utgåva vi skrivit om respektive ras.

Apporterande hundar

En apporterande hund går tyst bredvid sin förare och på kommando skickas den för att apportera skjutet vilt. Vissa av dessa raser kan även användas som kortdrivare, stötande hund / stöthund.

 • Golden Retriever
 • Labrador retriever Bildlänk
  Jaktreportage nr 6-2016
  Jaktreportage nr 5-2015
  Jaktreportage nr 1-2015
 • Nova scotia duck tolling retriever

Drivande hundar

Dessa raser driver vilt med skall. Stövarraserna driver endast hare, räv och i vissa fall även rovdjur som björn och lodjur. De övriga är så kallade allroundhundar som även driver rådjur och hjort. Även taxar används som drivande hundar, men sorteras under grythundar. Vissa av dessa raser är också fina spårhundar.

 • Basset Artesien Normand
 • Basset Fauve De Bretagne
 • Petit Basset Griffon Vendéen
 • Bayersk viltspårhund
 • Beagle
  Kennelreportage nr 5-2015
 • Drever
 • Dunkerstövare
 • Finsk stövare
  Profilreportage om stövarjägare 2-2015 nr 5-2015
  Jaktreportage efter räv nr 2-2015
  Jaktreportage efter hare nr 1-2015
 • Gotlandsstövare
 • Hamiltonstövare
  Kennelreportage nr 6-2015
  Jaktreportage nr 6-2015
  Injagningsreportage nr 2-2015
  Profilreportage nr 1-2015
 • Luzernerstövare
 • Schillerstövare
 • Schwyzerstövare
 • Smålandsstövare

Eftersökshundar

 • Alpenländische dachsbracke
 • Bayersk viltspårhund

Grythundar

Dessa hundar skickas ner i gryt för att tvinga ut räv eller grävling. Här har storleken betydelse och man eftersträvar att avla fram småväxta hundar med mycket mod.

Injagningsreportage som rör samtliga grythundar i nr 4-2015

 • Borderterrier
  Kennelreportage nr 1-2015
 • Foxterrier
  Jaktreportage nr 2-2015
 • Jack Russell Terrier
 • Tysk jaktterrier
 • Parson Russell Terrier
  Jaktreportage nr 2-2015
 • Tax
  Injagningsreportage i nr 3-2015

Kortdrivande hund

En kortdrivare driver vilt med skall kortare bitar. Optimal på små vilttäta marker.

 • Wachtelhund
  Injagningsreportage nr 5-2015
  Jaktreportage på rådjur i nr 3-2015

Skällande fågelhund

Söker och skrämmer upp skogsfågel i träd, för att sedan lokalisera fågeln och skälla vid det träd fågeln sitter. Dessa raser används ibland även på annat vilt.

 • Finsk spets
  Kennelreportage nr 2-2015
 • Norrbottenspets
  Injagningsreportage nr 6-2015
  Jaktreportage på vildsvin nr 4-2015

Stående fågelhund

Dessa reiverar (söker) fågel på marken och står framför fågeln så att den trycker. På kommando från jägaren avancerar hunden så att fågeln flyger upp. När fågeln flyger ska hunden sätta sig ner och invänta order om att apportera. Vissa av dessa raser används även som stöthundar.

 • Grosser münsterländer
 • Kleiner münsterländer
 • Engelsk setter
 • Gordonsetter
 • Irländsk setter
 • Irländsk röd och vit setter
 • Korthårig vorsteh
 • Långhårig vorsteh
 • Strävhårig vorsteh
  Kennelreportage nr 1-2015
 • Ungersk vizsla, korthårig
 • Ungersk vizsla, strävhårig
 • Weimaraner
 • Pointer
 • Stabyhoun
 • Spinone italiano
 • Pudelpointer
 • Griffon d’arret à poil dur/korthals
 • Gammel dansk hönsehund
 • Drentsche Patrijshond
 • Breton
 • Braque francais
 • Bracco Italiano

Stötande hundar

En stötande hund jobbar nära sin förares fötter och stöter upp viltet. Denna hund får aldrig förfölja viltet.

 • Jaktspaniel
  Jaktreportage i nr 4-2015

Stöthundar

Här används ofta vorsteh, kleiner münsterländer, jaktspaniel, terriers och retreivers som sätter fart på viltet och stöter iväg det en kort bit. Påminner mycket om jakt med kortdrivande hund.

Älghundar

Dessa hundar söker och ställer älg med skall. Kan även förfölja med skall. Dessa hundar används även ofta på gris och björn.

 • Hälleforshund
  Kennelreportage i nr 3-2015
 • Jämthund
  Reportage om tvåfaldig jämthundsmästare nr 6-2015
  Jaktreportage på älg nr 5-2015
  Jaktreportage på älg nr 3-2015
  Profilreportage nr 3-2015
  Jaktreportage på gris nr 2-2015
 • Karelsk björnhund
 • Norsk älghund (Gråhund)
  Kennelreportage nr 4-2015
 • Norsk älghund, svart
 • Svensk vit älghund
 • Rysk-europeisk Laika
  Profilreportage om laikajägare i nr 4-2015
  Injagningsreportage nr 1-2015
 • Västsibirisk Laika
  Profilreportage nr 2-2015
 • Östsibirisk Laika