Följ oss på sociala medier!

Jägare spända på tilldelning i björnjakt

Länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län ska snart fatta beslut om hur många björnar som får skjutas i årets björnjakt. Jägarna hoppas att tilldelningen ökar och hänvisar till den senaste spillningsinventeringen. Men länsstyrelserna vill ligga lågt med uttalanden och först analysera resultatet av inventeringen skriver corren.se.

Förra hösten genomfördes en inventering av björnspillning i de båda länen samt i de intilliggande länen. Enligt denna beräknas det finnas drygt 450 björnar i Dalarna och drygt 500 i Gävleborg.

Efter att siffrorna blivit kända höjer jägarna sina röster om att tilldelningen måste öka rejält i årets jakt.

Jonas Bergman, chef för viltförvaltningen vid länsstyrelsen i Dalarna, påpekar att resultatet inte är en slutlig siffra för länet eftersom björnarna rör sig mellan olika län och att en stor del av proverna har tagits nära länsgränser.

”Därför måste vi nu analysera resultatet och göra en bedömning av hur många av björnarna som faktiskt finns i Dalarna. Vår analys kommer sedan att ligga till grund för det beslut om licensjakt efter björn som vi planerar att fatta den 28 juni”, säger han i ett pressmeddelande. Gävleborgs länsstyrelse fattar sitt beslut 1:a juli.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Albecom

Honda

Woodsm

jaktkit

Ultracom

Forswards

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler