Följ oss på sociala medier!

Integritetspolicy

GDPR – Allt om Jakt & Vapens integritetspolicy

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordning som är likvärdig i samtliga EU-länder. Vi på Allt om Jakt & Vapen värnar om din personliga integritet i egenskap av prenumerant och vi jobbar ständigt för att ha en hög nivå av dataskydd.

Alla personuppgifter gällande våra prenumeranter lagras av vår samarbetspartner Pressdata AB, som är ett företag som arbetar med hantering av prenumerationsregister och är specialiserade på detta. Dina adresser skickas i samband med tryck av tidningen till vårt tryckeri, som även de har system anpassade till rådande lagstiftning. Vi har avtal med dessa företag som innebär att de är skyldiga att följa bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

De uppgifter som lagras är de uppgifter som lämnas i samband med tecknande av prenumeration, vilket i vanliga fall är namn, adress, telefon och mejladress.

Dina personuppgifter lagras för att administrera din prenumeration. När du blir prenumerant och lämnar dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar dina uppgifter för detta syfte. Inga personuppgifter säljs vidare till annan part, med undantag för våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål i de fall vi bedömer det som att deras erbjudanden kan vara av intresse för dig. Om du ej önskar ta del av den typen av erbjudanden, eller om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig, kan du kontakta prenumerationsservice. Kontaktinformation finns i början av tidningen, bredvid ledaren. Efter avslutad prenumeration lagras dina uppgifter i 2 år i syfte att ge dig erbjudande om fortsatt prenumeration. Efter 2 års frånvaro som prenumerant raderas du ur vårt system.