Följ oss på sociala medier!

Ingen varg skjuten i Kolsva 

Tidigare i juli beviljade Länsstyrelsen i Västmanland skyddsjakt på en närgången varg i Kolsva. Men efter tio dagar har den närgångna vargen ännu inte skjutits. 

– Vi har utsett två jaktledare, som själva får utse jägare att använda sig av. De får avgöra hur de lägger upp jakten, vi litar på att de har bäst kompetens att ta beslut kring det här, säger Daniel Mallwitz, vilthantläggare, Länsstyrelsen i Västmanlands län till Bärgslagsbladet

Skyddsjakten är beviljad till och med 15 augusti. Om vargen inte är skjuten tills dess finns en möjlighet till förlängning menar Mallwitz.

I nuläget är jaktområdet förlagt till Kolsva tätort samt markerna i öster och söder om samhället. 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

Ultracom

hundkarra

Honda

Woodsm

jaktkit

Forswards

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler