Följ oss på sociala medier!

Ingen förtur för svenska jägare

img_3864Jordbruksverket sätter stopp!
Regeringen har meddelat att det ska ske en ändring i rennäringsförordningens paragraf 3, vilket ska medföra att jägare som är bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Förordningen skulle ändras så att upplåtelser av jakträtt på småvilt på statens mark i fjällen i första hand ska göras tillgänglig för jägare bosatta i Sverige, men nu sätter jordbruksverket stopp.
Verket skriver: ”Frågor om liknade begränsningar har tidigare noggrant utretts av Regeringskansliet, Kommerskollegium och Justitiekanslern. Därvid fann samtliga tre myndigheter att begränsningar i möjligheten att jaga på aktuella områden för EU- och EES-medborgare inte är tillåtna enligt EU-rätten.
I samband med att den svenska fjälljakten öppnades fullt ut för andra länder har svenska jägare anmält både Norge och Finland för att särbehandlar egna jägare. Norge prövades som EES-land av EFTA och friades helt. Finland prövades av EU-kommissionen och friades också helt. Kommissionens bedömning då var att jakt inte är en tjänst och omfattades därför inte av EU:s regler om fri rörlighet för tjänster.
Den 29 september 2016 fattades beslutet om en ändring i rennäringsförordningens paragraf 3 och i intervjuer i media sade bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Bucht publicerade även en film på sociala media där han meddelar detta. Något som han nu tvingas backa på.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser