Följ oss på sociala medier!

Ingen förtur för svenska jägare

img_3864Jordbruksverket sätter stopp!
Regeringen har meddelat att det ska ske en ändring i rennäringsförordningens paragraf 3, vilket ska medföra att jägare som är bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Förordningen skulle ändras så att upplåtelser av jakträtt på småvilt på statens mark i fjällen i första hand ska göras tillgänglig för jägare bosatta i Sverige, men nu sätter jordbruksverket stopp.
Verket skriver: ”Frågor om liknade begränsningar har tidigare noggrant utretts av Regeringskansliet, Kommerskollegium och Justitiekanslern. Därvid fann samtliga tre myndigheter att begränsningar i möjligheten att jaga på aktuella områden för EU- och EES-medborgare inte är tillåtna enligt EU-rätten.
I samband med att den svenska fjälljakten öppnades fullt ut för andra länder har svenska jägare anmält både Norge och Finland för att särbehandlar egna jägare. Norge prövades som EES-land av EFTA och friades helt. Finland prövades av EU-kommissionen och friades också helt. Kommissionens bedömning då var att jakt inte är en tjänst och omfattades därför inte av EU:s regler om fri rörlighet för tjänster.
Den 29 september 2016 fattades beslutet om en ändring i rennäringsförordningens paragraf 3 och i intervjuer i media sade bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att jägare bosatta i Sverige ska ha förtur till fjälljakten. Bucht publicerade även en film på sociala media där han meddelar detta. Något som han nu tvingas backa på.

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

Ultracom

jaktkit

Albecom

hundkarra

Forswards

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler