Följ oss på sociala medier!

Hundratusentals euro till för uppföljning av den växande vargstammen i Västra Finland

Den finska regeringen pumpar in 300 000 euro i vargövervakning i landets västra delar, där antalet vargar ökat rejält de senaste åren. En ny vargkontaktperson har anställts och den övre gränsen på antal undantagslov för att fälla varg slopas. Stammen i Österbotten har fördubblats på bara något år medan hela landets vargstam har rört sig västerut.

För att förebygga problem och snabbare kunna reagera på skador orsakade av varg har regeringen öronmärkt extraresurserna. Pengarna används till nyanställningen samt till att märka fler vargar för att kunna spåra dem lättare. – Genom att märka vargarna får vi information om flockarnas rörelsemönster, och på så vis kan vi förebygga bland annat jakthundsskador. – För att märka dem krävs ändå tillstånd av jakträttens innehavare, så vi kan bara göra det på de områden där markägare och jaktföreningar vill det, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Vargkontaktpersonen anställs för att kunna följa vargstammen i Västra Finland. Enligt jord- och skogsbruksministeriet har man goda erfarenheter av en likadan tjänst i Sydvästra Finland. Enligt programchef Sirpa Thessler på Luke har man ännu inte börjat rekrytera någon till tjänsten. – Men tanken är att personen ska röra sig i Österbotten. Vi har kontor i Seinäjoki och Karleby, säger Thessler.

För att fälla varg krävs undantagslov och det beviljas i regel enbart om vargen betett sig aggressivt eller annars kan uppfattas som ett hot mot människor. Antalet lov har tidigare också varit begränsat men det ändrar Leppäs ministerium på nu. Enligt den nya linjedragningen slopas begränsningen i antal åtminstone för i år vilket innebär att alla aggressiva vargar i teorin kan avlivas om så måste. Fortfarande krävs alltså lovet, och förflyttning i stället för avlivning är också ännu ett alternativ.

Källa: svenska.yle.fi

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

jaktkit

Forswards

Honda

Albecom

hundkarra

Ultracom

Woodsm

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler