Följ oss på sociala medier!

Förslagen i vapenutredningen del II

vapen

Utökad vapengarderob för lösa vapendelar men fortsatt behovsmotivering för det femte och sjätte vapnet är två av förslagen som regeringens utredare Kazimir Åberg lämnar i vapenutredningens andra del. I april 2017 utsåg regeringen Kazimir Åberg, vice ordförande i Svea hovrätt, att utreda hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk lag och ta hand om en del förslag från jägarna och skyttarna. Utredningen ska lämnas i tre delar och nu har den andra delen kommit.

I denna föreslår utredaren bland annat att vapengarderoben för jaktvapen ska utökas med två extra pipor eller slutstycken per vapeninnehav, samt två pipor eller slutstycken per innehavd låda eller stomme. Behovet av jaktvapen för dem som avlagt jägarexamen ska med andra ord omfatta även dessa vapendelar, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Tillstånd för fler än tolv pipor eller slutstycken får dock beviljas endast om den som söker visar att det finns ett behov av ytterligare sådana delar, föreslår utredaren.

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa ser positivt på utredarens förslag och säger: – Utredaren har hörsammat Jägareförbundets underhandsförslag, att införa en form av garderob för lösa vapendelar. Dock i en modifierad variant som omfattar lösa pipor och slutstycken. Detta innebär att vi kommer ifrån problemet med att varje enskild pipa och slutstycke behöver motiveras efter behov. Vår huvudpoäng är uppnådd även om vi förordade en lösning där inte varje pipa behövde knytas till ett visst vapen så att en jägare mer fritt skulle kunna laborera med olika pipor.

Däremot är Ola Wälimaa missnöjd med att utredaren vill ha kvar behovsmotiveringen för det femte och sjätte vapnet. – Tyvärr tog inte utredaren Jägareförbundets förslag om att ta bort behovsmotiveringen för femte och sjätte vapnet, eller att instickspipor också skulle få köpas till klass 1-vapen för jakt utan att visa ett mycket kvalificerat behov, säger Ola Wälimaa.
Utredaren säger dessutom nej till Jägareförbundets och vapenhandlarnas gemensamma förslag att vapenhandlarna skulle få byta ut vapen inom vapengarderoben. Främst säger utredningen nej med hänsyn till att det berör myndighetsutövning och inte bör lämnas över på andra. – Däremot föreslås det i utredningen att ett automatiserat och datoriserat beslutsförfarande införs i okomplicerade licensärenden, detta så att ett licensbeslut fattas automatiskt inom några dagar. Förslaget uppnår ungefär samma resultat, alltså att en handlare kan lämna ut ett vapen. Det låter positivt men måste analyseras närmare tillsammans med vapenhandlarna innan vi kan uttala oss slutgiltigt, säger Ola Wälimaa.
Författningsändringarna bedöms av utredaren att kunna träda i kraft den 1 juli 2019

Källa: Svensk Jakt

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Albecom

jaktkit

Ultracom

Honda

Forswards

hundkarra

Woodsm

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler