Följ oss på sociala medier!

Förändringar i markfloran kräver förändringar i skogen

Ett forskningsprojekt på SLU visar att medeltemperaturen i Sverige har ökat med 0,9 grader de senaste 20 åren samtidigt har årsnederbörden ökat med åtta procent. Detta har gett tydliga förändringar i markfloran där mer än hälften av våra arter har påverkats. Enligt skogssallskapet.se så menar forskarna Jörg Brunet och Per-Ola Hedwall att skogsbruken kan motverka detta med några konkreta förslag som t ex;skogssallskapet
Gallra oftare för att öka ljusinsläppet till markskiktet.
Bevara och öka nätverk av öppna landskapspartier, skogsvägkanter, våtmarker och betesmarker.
Minska andelen gran. Satsa mer på tall, björk och ek som släpper in mer ljus. Men det är inte alldeles enkelt att genomföra dessa förändringar. Det kan medföra problem inom miljö-, skötsel- och produktionsmål.
– Det svåra är att hitta balansen i ett smart skogsbruk som kan ta hänsyn till både biologisk mångfald och ökande skogsproduktion, säger Jörg Brunet, skriver skogssallskapet.se

 

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser