Följ oss på sociala medier!

Förädling av vildsvinskött ska öka avskjutning

kott

Jordbruksverkets landsbygdsprogram driver ett projekt för att utveckla nya viltprodukter för konsumenter. Bland annat vill man utveckla nya sätt att förädla vildsvinskött för att göra vildsvinsprodukter mer tillgänglig på marknaden

Genom samarbete mellan aktörer i viltvärdekedjan, till exempel jägare, och RISE (Research Institutes of Sweden) ska vildsvinsprodukter bli mer tillgängliga på konsumentmarknaden.
Projektet ska även ge exempel på hur vildsvinskött kan tas tillvara så att det gynnar hela ledet i viltvärdekedjan. Från jägare till konsument. Nya, klimatsmarta, lokalproducerade livsmedel ska hitta nya kundgrupper och fylla behov på marknaden.
Den långsiktiga tanken med projektet är att resultaten kan leda till att produktionen av vildsvinsprodukter ökar. Vilket i sin tur väntas leda till att fler vildsvin skjuts i Sverige.
Källa: landskogsbruk.se

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Honda

Forswards

Ultracom

jaktkit

Woodsm

Albecom

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler