Följ oss på sociala medier!

Fler vargar än normalt i Västerbotten  

Länsstyrelsen i Västerbotten konstaterar att det var fler vargar än normalt i länet under hösten 2016. Detta visar slutrapporten för rovdjursinventeringen 2016/2017. 

Vanligtvis är revirmarkerande vargar ovanliga i Västerbotten, men inventeringen visar att minst tre vargar befann sig i länet samtidigt. 

Vidare visar rovdjursinventeringen i Västerbotten att lodjursstammen har återhämtat sig bara. Totalt har 29 lodjursföryngringar dokumenterats i länet under vintern 2016/2017. Däremot finns det för få järvar. Inventeringen visade att 20 järvföryngringar skett i länet och miniminivån ligger på 23 föryngringar. 

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser