Följ oss på sociala medier!

Fler hjortar får skjutas i Finland än i fjol

hjort

Nu Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktperioden. Och under höstens och vinterns jakter finns 54 653 jaktlicenser för älg, 44 291 för vitsvanshjort, 172 för dovhjort och 18 för skogsren. Därmed är antalet jaktlicenser för älg var något större och för vitsvanshjort nästan en fjärdedel större än i fjol.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar lyckades man förra säsongens jakt md att hejda ökningen av älgstammen. Dock är stammen på många områden fortfarande tätare än målnivåerna. Älgförvaltningsområdena mål är en vinterstam på 68 000–85 000 älgar i hela landet. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning var älgstammens storlek efter förra jaktperioden mellan 76 500–101 000 älgar. Med höstens jakt strävar man efter att minska stammen på områdena med tätast älgstam så att den kan uppnå målnivån. Och på övriga områden satsar man på att bevara stammen på målnivån. Med en jaktlicens får en vuxen individ eller två kalvar fällas. Om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Vitsvanshjortarna fortsatte att öka jämfört med föregående år, detta trots det ökade jaktbytet. Enligt Naturresursinstitutets bedömning var den återstående stammen efter jakten mellan 93 100–103 800 individer. Stammen är starkt koncentrerad till Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Södra och Norra Tavastland. Med höstens jakt försöker man stävja stammens tillväxt på områden med tätast stam, mycket för att man vill minska det ökade antalet hjortolyckor.

Jakttiden för älg och vitsvanshjort förlängdes med två veckor i slutet av jaktperioden. Älgjakten under tiden 1–15 januari och jakten på vitsvanshjort under tiden 1–15 februari är dock tillåten endast utan hund. Användning av hund för sök efter skadade djur är förstås tillåten under båda tidsperioderna.

Källa: hbl.fi

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

Ultracom

jaktkit

Honda

Albecom

Forswards

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler