Följ oss på sociala medier!

En tredjedel av den danska populationen av vildsvin fällda

vildsvin

Sedan årsskiftet har danska jägare förmodligen fällt en tredjedel av Danmarks population av vildsvin. Det låter kanske mycket men det rör sig endast om 35 individer. Runt årsskiftet hade Danmark uppskattningsvis 50 – 100 vildsvin men nu är populationen efter förökningar troligtvis större.

Men Danmark har ambitionen att få landet helt fritt från vildsvin eftersom man är rädd för att den afrikanska svinpesten ska komma dit och hota livsmedelsexporten eftersom den är värd miljarder. Någon svinpest är ännu inte känd i Tyskland som gränsar till Danmark. Men som en skyddsåtgärd ska danskarna ska sätta upp stängsel längs den dansk-tyska gränsen redan i höst, så att man är beredd ifall svinpesten når Tyskland,

Jakten har också intensifierats och underlättats och man gräver bland annat ned majs invid träd som har bestrukits med tjära och viltkameror har satts upp.
– Visar de sig i området registrerar vi systematiken i när de kommer och hur länge de stannar. Därefter planerar vi så att vi kan ligga gömda och skjuta dem, säger Inge Gillesberg, lokal jägmästare på Naturstyrelsen.

Dessutom har lagen ändrats så att vildsvin får skjutas dygnet runt. 21 vildsvin har fällts på privat mark, 12 på Naturstyrelsens arealer och två djur har dött till följd av trafikolyckor.
Naturstyrelsen betecknar jakten som framgångsrik, men djurvänner i Danmark kritiserar att modersuggor skjuts. Jägare som har fällt ett vildsvin måste inom 24 timmar sända in både blodprov och mjältprov till myndigheter för analys. Det har inte funnits någon afrikansk svinpest hos de 35 vildsvinen som hittills har analyserats.
Källa: Jakt & Jägare

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Forswards

Albecom

Ultracom

Honda

jaktkit

Woodsm

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler