Följ oss på sociala medier!

Det behövs skjutas fler vildsvin

vildsvin

Det finns många vildsvin i naturen och de ställer till kostsamma skador för lantbrukare samt orsakar viltolyckor i trafiken. Gynnsamt väder och gott om ekollon gör att det finns stor risk för att det kommer att finnas betydligt fler framöver. – Därför är det viktigt att vi jägare tar vårt ansvar och jagar mycket vildsvin, menar Emil Nilsson, ordförande i Jägarförbundets Södra Hallands jaktvårdskrets.

Själv jagar han mycket på flera olika platser och i princip bara vildsvin. Därför har han har god överblick över bestånden. – Jag har en väldigt tydlig uppfattning om att vildsvinen har ökat i år, säger Emil Nilsson. Några exakta siffror vill han dock inte ange.
– Men om en normal kull är på cirka två till fyra kultingar så är den på fyra till sex nu. Så en fördubbling av dem innebär att vi måste skjuta så mycket årsgris som möjligt. Det betyder att jägarna inte bara kan jaga när de tycker det är roligt utan också måste gå ut och att ta sitt ansvar för viltbeståndet.

Annars får bönderna problem så Emil anser att jägare och bönder behöver ta gemensamt ansvar. Jägarna genom att jaga och bönderna genom att låta jägarna släppa sina hundar på deras marker det är viktigt att störa vildsvinen så att inte ligger stilla på en plats.
– Samtidigt kommer jägarna åt att skjuta dem. Orsaken till att det är så mycket vildsvin i år är bland annat att det har varit gynnsamt väder. Det vill säga att vintern inte var särskilt blöt och våren var varm.
– Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland kultingarna så är våren blöt dör många.

Sedan har värmen fortsatt och detta har gynnat ekollonen vilka är grisens favoritföda. Tillika en energirik sådan som gynnar tillväxten hos de grisar som fötts under året. Och det kommer att påverka bestånden framöver.
Jägarförbundet refererar till polska studier som visat att sannolikheten för ett ekollonår ökar året efter en sensommar med gynnsam luftfuktighet eftersom eken är känslig för regn under blomningen på våren.
– Tar vi inte vårt ansvar nu kommer antalet vildsvin att öka med en oerhörd fart, säger Emil Nilsson.
Grisarna är intelligenta och anpassningsbara och kan ställa till stora skador när de bökar i marken. Och för lantbrukare kan det innebära kostnader i hundratusenkronorsklassen för att återställa marken, skördebortfall med mera.
Skadorna sker vanligen på mark som finns intill ek- eller bokbestånd. Detta eftersom ollon är tung mat som grisarna behöver kombinera med rötter och gräsfrön som finns i marken.

Emil Nilsson som jagar mycket vildsvin upplever inte att det är några problem att få avsättning för köttet. Men det finns en del tyngande byråkrati förknippad med jakten, dock har trycket lättat på senare år. Grisarna kan innehålla trikiner och det måste göras tester på köttet.
– Det finna inga jägare som skjuter och sedan slänger köttet för då låter man hellre bli att jaga, säger Emil Nilsson.
Han betonar också att detta inte får utgöra en bromskloss för jakten i år. – Vi måste ändå ut och skjuta. Han upplever en ökande förståelse i samhället för jägare. – Det finns en respekt som bygger på att man förstår att vi behövs, säger Emil Nilsson.

Det finns dock baksidor med vildsvinsjakten eftersom den kan vara farlig inte minst för hundarna. – I helgen var jag med om en tragisk händelse då en av mina bästa undra dödades av ett vildsvin. En del hundar vill eller vågar inte jaga gris då de känner på sig att det kan vara farligt, så det kan ligga väldigt mycket arbete bakom en duktig grishund, påpekar Emil Nilsson.

Särskilt farlig kan jakten vara vid eftersök av trafikskadade djur.
– Jägarna gör en jätteinsats med detta. Det sker ofta nattetid och man kan inte ta vara på köttet eftersom djuret är skadat. Man riskerar även sin hund eftersom skadade grisar kan vara aggressiva.
Därför tycker han att samhället borde visa större uppskattning för jägare som sysslar med eftersök.
– Nu får man i princip bara bensinpengarna trots att vi gör detta för samhällets och för viltets skull. Det är en stor uppoffring för jägarna att gå efter en skadad gris, säger Emil Nilsson. Förra året gjordes 62 000 eftersöksjakter på klövvilt, det vill säga älg, hjort, rådjur och vildsvin. – Så tänk er för ute på vägarna och var uppmärksamma om ni ser att det är bökat i marken, uppmanar han.

Förhållandet mellan jägare och bönder kan vara känsligt, men Emil Nilsson vill vara tydlig med hur det ser ut.
– Jag vill ge en ärlig bild av hur det ser ut för både jägare och bönder för annars riskerar vi att få ännu fler viltolyckor.
Han gillar inte alls den debatt som finns, där vildsvinen kallas för råttor. – Det är ett jättefint vilt.

Källa: laholmstidning.se

 

 

 

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

Honda

jaktkit

Albecom

Forswards

Ultracom

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler