Följ oss på sociala medier!

Avslaget beslut om skyddsjakt på lo ändrat

skyddsjakloVi har tidigare rapporterat om en vilthägn utanför Tärnsjö där man vid ett flertal tillfällen har haft lodjursattacker på dovhjort. Man ansökte om skyddsjakt hos länsstyrelsen som avslogs. Nu har man ändrat sig i ärendet ifrån länsstyrelsen i Uppsala län.

– Förra ansökan blev inte godkänd eftersom länsstyrelsen ansåg att det kunde finnas andra lämpliga lösningar förutom skyddsjakt. Nu anser vi att den sökande har genomfört de åtgärder som kan anses rimliga, men att det ändå har inträffat angrepp, säger vilthandläggare Sebastian Olofsson.
Vid prövning av skyddsjakt gör länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen görs utifrån eventuella skadors omfattning, under hur lång tidsperiod som dessa skett, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits och om det finns andra möjligheter till förebyggande av skada.

Arikvbild: Johan Olsson

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Forswards

Ultracom

Albecom

jaktkit

Woodsm

Honda

hundkarra

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler