Följ oss på sociala medier!

Ändrat björnjaktsbeslut i Värmland 

Björnjaktsbeslutet i Värmland har ändrats med anledning av den björnhona med tre ungar som har dokumenterats i den nordöstra delen av länet. 

Ändringen innebär att det inte får användas hund i jakten i det område i den nordligaste delen av länet där det får bedrivas björnjakt. Länsstyrelsen menar att ändringen görs för att stärka skyddet för björnhonor med ungar. 

Förutom detta så innebär den nya ändringen att man nu även får jaga björn utan hund i den nordvästra delen av länet som tidigare undantogs från jakten, meddelar Länsstyrelsen i Värmland på deras hemsida

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Följ oss på Facebook

Hämta fler
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Annonser