Följ oss på sociala medier!

Allt du behöver veta om höstens stora jakt

alg

Det beräknas att cirka 270 000 personer kommer att ge sig ut i skogarna för att skjuta 80 000 älgar under hösten. En av anledningarna är för att minska risken för älgolyckorna på våra vägar.

Älgen kallas ofta skogens konung, eftersom de är de största nu levande hjortdjuren. Den europeiska älgen, Alces alces, kan väga nästan800 kilo och ha en mankhöjd på 230 centimeter. Normalt väger en älgko 270–360 kilo, och en älgtjur 380–540 kilo på hösten.

Älgen är inte utrotningshotad tvärtom är stammen mycket livskraftig. Under sommaren före jakten finns det ungefär 300 000–400 000 älgar i Sverige. En europeisk älg kan bli omkring 15–25 år gammal. Under älgjakten skjuts cirka 80 000 älgar. Älgen är en fara i trafiken. 2017 rapporterades 5 941 olyckor med älg i Sverige. Det är var tionde viltolycka och på grund av djurets storlek är det inte ovanligt med dödsoffer i samband med älgolyckor på vägarna.

Det finns ingen gemensam start för älgjakten i hela Sverige. Anledningen är att den bestäms av när brunsten tar slut och skiljer sig från län till län. En riktlinje är jakten startar den första måndagen i september i norra Sverige och andra måndagen i oktober i södra. Se vad som gäller dig längst ner i artikeln. För att jaga älg krävs tillstånd från markägaren. Du ska dessutom vara del av ett jaktlag och ha jägarexamen och vapenlicens för det vapen du använder.

Förutom kostnaderna för kläder, utrustning, vapen och ammunition måste du betala för att använda någon annans mark; du behöver ett jaktarrende.  För att bli medlem av ett jaktlag måste du betala till laget. Ett jaktlag har arbete under hela året med byggande och skötsel av jakttorn, med att placera ut mat och slickstenar till älgarna och hålla ordning i jaktmarkerna. Avgiften är individuell och varje jaktlag får tilldelat ett antal vuxna djur, samt årskalvar de får skjuta. Du behöver ett statligt jaktkort som du löser hos Naturvårdsverket och kostar 300 kronor för höst/vår. Pengarna är en viltvårdsavgift. Efter att ha skjutit älg måste jaktlaget betala fällavgift, mellan 250 och 1 000 kronor för vuxet djur, 50–200 kronor för årskalv. Det är respektive länsstyrelse som bestämmer avgiften. Se nedan län för län.

Då startar älgjakten i Sverige – län för län
Älgjakten i Sverige startar antingen första måndagen i september eller andra måndagen i oktober. Vuxna djur får oftast inte skjutas under hela jakttiden och jakt på oregistrerade områden sker oftast under första veckan.

Norrbotten:

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Licensområden och älgskötselområden: Kiruna kommun ovan odlingsgränsen:                   3 september–7 oktober. Kiruna kommun nedan odlingsgränsen: 3 september–14 oktober. Gällivare, Jokkmokks, Arjeplogs samt Arvidsjaurs kommuner: 3 september– 11 november. Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, Haparanda, Pajala, Överkalix samt Övertorneå kommuner: 3 september–25 november.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Västerbotten

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jakttider licensområden och älgskötselområden: Jakt är tillåten från och med 3 september till och med den 25 september samt från och med den 8 oktober till och med den 31 januari.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Jämtland

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 3 september–25 september 2018 samt 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 250 kronor. Årskalv: 50 kronor.

Västernorrland

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jakttider licensområden och älgskötselområden: Jakt är tillåten från den 3 till och med den 25 september samt från den 8 oktober 2018 till och med den 31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 400 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Gävleborg

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jaktområden med septemberjakt: 3–25 september 2018 och 6 oktober 2018 – 28 februari 2019.

Jaktområden med oktoberjakt: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 450 kronor. Årskalv: 150 kronor.

Dalarna

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Jaktområden med septemberjakt: 3–23 september 2018 och 6 oktober 2018 – 31 januari 2019.

Jaktområden med oktoberjakt: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 450 kronor. Årskalv: 150 kronor.

Västmanland

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019

Fällavgift: Vuxen älg: 800 kronor. Årskalv: 50 kronor.

Örebro län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Älgskötselområde: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Licensområde: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 750 kronor. Årskalv: 200 kronor.

Värmland

Från: Första måndagen i september. 3 september 2018.

Finnskogens älgförvaltningsområde: 3 september–23 september 2018 samt 6 oktober 2018 – 28 februari 2019.

Övriga delar av Värmlands län: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 700 kronor. Årskalv: 200 kronor.

Västra Götaland

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 850 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Halland

Beslut inte fattat i Hallands läns länsstyrelse. Datum och pris utgår från tidigare år.

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Skåne

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Blekinge

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Gotland

Ingen jakt. Det finns ingen älgstam på Gotland.

Kalmar län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Kronoberg

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden 8 oktober 2018–31 januari 2019 (vuxen älg får fällas hela perioden). Älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 900 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Jönköpings län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 750 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Östergötland

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 850 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Södermanland

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 1 000 kronor. Årskalv: 200 kronor.

Uppsala län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–28 februari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 700 kronor. Årskalv: 100 kronor.

Stockholms län

Från: Andra måndagen i oktober. 8 oktober 2018.

Inom licensområden och älgskötselområden: 8 oktober 2018–31 januari 2019.

Fällavgift: Vuxen älg: 900 kronor. Årskalv: 150 kronor.

Källa: expressen.se

 

 

 

 

 

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

hundkarra

Ultracom

Honda

Forswards

Albecom

Woodsm

jaktkit

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler