Följ oss på sociala medier!

16 miljoner ska göra skogen till en tillväxtmotor i länen

skog

Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor till landets alla län för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor. Pengarna får de för att skapa regionala skogsprogram där skogen på ett konkret sätt ska bidra till tillväxt och skapa nya jobb lokalt.
– Stödet till regionala insatser och dialoger om skogen är helt nytt och en del av Sveriges nationella skogsprogram. Stödet kan fungera som en katalysator och bidra till att arbetet med strategisk samverkan i länen och regionerna fortsätter framåt, säger Skogsstyrelsens projektledare Thomas Mårtensson. Och länsstyrelserna har fått söka pengarna som ska användas för att utveckla ett regionalt skogsprogram eller skogsstrategi.

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Dessutom ska den bidrag till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen. I Småland har en regional skogsstrategi tagits fram. Där ska de tre länen bland annat göra en kompetenssatsning för att stärka skogsägaren som företagare men också skapa ett sydsvensk skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum.

Några exempel på vad länsstyrelserna kommer att använda pengarna till:

Skapa samarbetsstrukturer för bred förankring och delaktighet.
Möten med olika intressenter för att fånga upp behov.
Faktasammanställning och länsvis statistik över skogen, sysselsatta och vidareförädling med mera.
Några län har sedan tidigare tagit fram regionala skogsprogram eller skogsstrategier. De kommer att använda stödpengarna till att genomföra aktiviteter som ingår i sina skogsprogram/strategier.

källa: Pressmeddelande från Skogsstyrelsen

#AlltOmJaktOchVapen

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler

Annonser

Woodsm

hundkarra

Forswards

Albecom

jaktkit

Ultracom

Honda

Följ oss på Facebook

#Kamerajakten

Something is wrong.
Instagram token error.
Hämta fler